Naše služby

Sme na trhu viac ako 5 rokov a v správe máme už cez 500 počítačov 100 serverov a za ten čas aj veľa spokojných klientov. Počas týchto rokov sme zrealizovali viac ako 100 projektov rôzneho rozsahu a nestratili sme ani jedného zákazníka na čo sme náležite hrdí. V našom tíme máme certifikovaných špecialistov s viac ako 15 ročnými skúsenosťami a tak vieme zabezpečiť všetky požiadavky v oblasti IT.

Špecializujeme sa na komplexnú starostlivosť a podporu informačných systémov pre malé a stredne veľké spoločnosti. Pre našich klientov sme zodpovedným a spoľahlivým partnerom, ktorým poskytujeme široké portfólio garantovaných služieb ako je správa počítačov, správa serverov, správa siete, modernizáciu a rozvoj IT infraštruktúry a mnohé iné. Taktiež optimalizujeme celú IT infraštruktúru aby sme zefektívnili prácu všetkých zamestnancov a firme tak šetrili čas a prostriedky.

Našim cieľom nie je opravovanie chýb, ale vybudovanie spoľahlivého a fungujúceho systému, ktorý našim klientom umožní rozvoj ich podnikania. Systémy proaktívne monitorujeme a robíme také zásahy, aby sme chybám predchádzali a tým systém zefektívňovali. Pri práci sa sústreďujeme nielen na kvalitu a odbornosť, ale aj na znižovanie nákladov. Pre našich klientov chceme byť dlhodobým partnerom, poskytovať im celkový rozvoj IT infraštruktúry a znižovať im náklady. Dbáme na to, aby sme poskytovali kompletné riešenia, za ktoré budeme ručiť ich výslednou funkcionalitou.

Ako to prebieha

Našim cieľom je zabezpečiť bezproblémové fungovanie IT systémov celej spoločnosti. Iba spoľahlivo fungujúca IT infraštruktúra umožňuje zamestnancom pracovať bez prestojov a výpadkov. Jej odborná a proaktívna správa a optimalizácia preto prináša okamžité zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a vyššiu produktivitu. Našou víziou je, aby IT systémy neboli prekážkou a obmedzením, ale nástrojom na zvýšenie konkurencie a pomocníkom k dosahovaniu plánov a výsledkov.

01

Úvodné stretnutie (audit)

Na základe krátkeho stretnutia a obhliadky IT infraštruktúry zistíme jej stav, slabé a rizikové oblasti a taktiež aj vaše potreby a očakávania. Následne vypracujeme počiatočnú auditnú správu, ktorá bude obsahovať zhodnotenie stavu systému. Správa bude obsahovať taktiež indikatívne cenové ponuky na všetky možnosti balíčkov služieb a návrh zmluvy.

02

Prezentácia auditnej správy

Na ďalšom stretnutí klientom odprezentujeme výsledok auditu, zrozumiteľnou rečou popíšeme stav IT infraštruktúry a zosumarizujeme riziká a hrozby. Taktiež klientom vysvetlíme, čo zahŕňajú a pokrývajú naše predplatené balíčky služieb. V prípade záujmu následne podpisujeme zmluvu, kde je zadefinovaný rozsah IT služieb a parametre SLA. Posledným krokom je odovzdanie prístupov do všetkých systémov.

03

Prebratie zodpovednosti za systém.

Systém v čo najkratšom možnom čase nastavíme a nakonfigurujeme tak, aby bol bezpečný a dal sa efektívne riadiť a spravovať. To zahŕňa zmenu všetkých prístupových hesiel, pripojenie monitorovacieho systému a vykonanie hĺbkového auditu. Kompletné fungovanie IT infraštruktúry sa potom zapracuje do komplexnej a podrobnej technickej dokumentácie. Systém následne pridelíme zodpovednému IT inžinierovi a helpdesk špecialistovi.

04

Správa systému

Pridelený systémový inžinier odprezentuje zistenia vyplývajúce z hĺbkového auditu. Prezentácia bude obsahovať aj niekoľko návrhov riešení rizikových oblastí. Následne sa spolu s klientom pripraví plán a rozpočet na odstránenie chýb, ale aj na rozvoj a budovanie IT infraštruktúry s ohľadom na stratégiu a plány spoločnosti. Výsledkom by mala byť stabilná, bezpečná a moderná IT infraštruktúra bez výpadkov a systémových porúch.

Výhody spolupráce

Chcete vedieť, prečo sú s nami klienti spokojní? Zozbierali sme tie najdôležitejšie body na základe ich spätnej väzby. Presvedčte sa sami. Prečítajte si 6 dôvodov, prečo aj vy budete chcieť, aby sme spravovali vašu IT infraštruktúru.

  1. Bezchybné fungovanie celej vašej IT infraštruktúry
  2. Pravidelné zálohovanie a obnova dát
  3. Garancia servisného zásahu podľa zmluvy
  4. Menej kríz, porúch, problémov a minimalizácia výpadkov
  5. Vyšší výkon systémov a vyššia efektivita práce vašich zamestnancov
  6. Celý tím IT profesionálov namiesto jedného interného IT špecialistu

Proaktívny prístup

Prostredníctvom sofistikovaných monitorovacích systémov, pravidelných kontrol a cielených zásahov predchádzame problémom ešte skôr, ako sa negatívne prejavia.

Rýchlosť zásahu

Niečo nie je v poriadku? Naši technici začínajú pracovať na vašej požiadavke v priemere už do 10 minút od nahlásenia prípadu na náš Help Desk. Rýchlo a spoľahlivo.

Nižšie náklady

Znižujeme vaše náklady na informačné technológie a technické vybavenie potrebné na správu systémov, ale aj výdavky za služby tretích strán, ako sú licencie a internet.

Tím špecialistov

Naši profesionálni technici s dlhoročnými skúsenosťami sú vám k dispozícii. Vďaka neustálemu vzdelávaniu dokážu zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé IT prostredie.

0 minút

je priemerný reakčný čas

0 tiketov

denne úspešne vyriešime

0 hodiny

je priemerný čas riešenia požiadavky

0 zariadení

proaktívne spravujeme a moniturujeme

Spočítajte si indikatívne náklady na IT služby práve teraz

Ponúkame komplexnú, garantovanú správu IT, s ktorou nebudete mať žiadne starosti.

Zadajte počet:

Po podpise zmluvy získate nasledovné výhody a služby:

Odhadovaná cena IT outsourcingu vašej spoločnosti:

0.00

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.