Centralizovaná ochrana siete

Zaistenie bezpečnosti firmy proti kybernetickým hrozbám je stále dôležitejšie. Kybernetické útoky a škodlivé kódy sú stále sofistikovanejšie a preto je tomu potrebné prispôsobiť aj zabezpečenie. Vývojári špecializovaný na kybernetickú bezpečnosť sa zamerali na vývoj komplexných a integrovaných bezpečnostných systémov.

Implementácia overeného riešenia na ochranu údajov proti vírusom minimalizuje vyššie uvedené riziká. Netreba však zabúdať na kybernetické úroky. Štatistiky ukazujú, že každý rok sa udeje viac ako 4000 veľkých hackerských útokov. Je preto iba otázkou času kedy sa do hľadáčika dostane vaša spoločnosť.

Bez ohľadu na zameranie spoločnosti a druh podnikania vždy je riziko odcudzenia alebo straty dát:

 • Stratégia rozvoja spoločnosti
 • Osobné údaje zamestnancov
 • Údaje o partneroch a zákazníkoch
 • Duševné vlastníctvo
 • Poškodenie hardvéru (kryptovírus)
 • Nelegálne využitie citlivých informácií

Hlavné dôvody inštalácie antivírusovej ochrany:

 • Podnikanie v dnešnej dobe je závislé na IT a tak je citlivejšie na kybernetické útoky
 • GDPR nariaďuje chrániť osobné údaje zamestnancov, zákazníkov a partnerov

Spôsob zabezpečenia a ochrany IT infraštruktúry sa podstatne líši vzhľadom na jej veľkosť. Malým firmám stačí implementovať jedno integrované riešenie, ktoré zabezpečí viaceré oblastí, má centralizovanú správu a riadi sa z centrálnej konzoly. Veľké spoločnosti potrebujú na svoju obranu implementovať niekoľko špecializovaných systémov, pričom každý z týchto systémov zaisťuje hĺbkovú a komplexnú ochranu jeden oblasti -napríklad ochrana servera, ochrana dát.

Prvky ochrany malej spoločnosti:

 

 • Firewall sa používa na obmedzenie prístupu na rizikové internetové stránky
 • Antivírusová obrana balíka MS Office vykonáva detekciu a následné odstraňovanie infikovaných súborov prípadne ich uzatváranie do karantény. Taktiež monitoruje aktivitu vírusov na všetkých počítačoch v sieti spoločnosti.
 • Bezpečnostné pravidlá na zabezpečovacom systéme sa používajú na ochranu údajov spoločnosti proti skopírovaniu na externý disk alebo USB kľuč.
 • Kontrolou aplikácií sa zisťujú podozrivé aktivity, ktoré sa vykonávajú v aplikáciách alebo na ich pozadí.
 • Správou mobilných zariadení (MDM) sa zabezpečuje kontrola prenosu medzi smartfónmi, tabletmi a inými mobilnými zariadeniami.
 • Všetky údaje odoslané prostredníctvom internetu podliehajú povinnému šifrovaniu.
 • Antispamový systém blokuje nevyžiadanú poštu a chráni užívateľov pred phishingom
 • V riadiacej konzole sa spravujú skupinové bezpečnostné politiky, aktualizácia antivírusových databáz a skenovanie a odstraňovanie hrozieb

Vyššie uvedené moduly sú súčasťou takmer všetkých kvalitných bezpečnostných systémov určených pre spoločnosti. Ak máte vo vašej spoločnosti iba niekoľko užívateľov tak nie je potrebné používať integrovanú riadiacu kontrolu. Keď používate emailový server od spoločností ako je Google alebo Microsoft tak nie je potrebné investovať do systému proti spamu. Pri výbere riešenia sa preto musia zohľadniť všetky špecifiká a nuansy. Vo FixIS máme špecialistov, ktorí vám poriadia a pomôžu pri výbere toho najvhodnejšieho riešenia v ohľadom na náklady.

Prvky ochrany veľkej spoločnosti:

 • Firemný antivírusový systém chráni osobné počítače aby z nich prípadný škodlivý kód neprenikol do siete spoločnosti. Kontrola programov a súborov pred otvorením prebieha v karanténe kde sa sleduje ich aktivita a deteguje sa prípadná hrozba.
 • Antivírusová ochrana serverov (súbory, emaily) v reálnom čase kontroluje všetky súbory a prílohy na serveri. Vďaka nej nebudú môcť používatelia otvoriť súbor, prílohu alebo link s infikovaným obsahom.
 • Hlavná riadiaca a monitorovacia konzola -poskytuje komplexný a prehľadný spôsob riadenia všetkých bezpečnostných prvkov. Kybernetické útoky alebo hrozby je potrebné identifikovať a zneškodniť čím skôr. Špecialisti FixIS vďaka tejto konzole vedia zasiahnuť včas a zabrániť tak vzniku škody, odcudzeniu alebo strate dát.
 • Chráňte svoju spoločnosť na úrovni „gateway“. Táto metóda automaticky kontroluje všetku prevádzku a komunikáciu na prítomnosť vírusov v momente kedy predchádza serverom. Nezaručuje to síce absolútnu bezpečnosť ale výrazne zvyšuje úroveň zabezpečenia celej spoločnosti.
 • Automatické sťahovanie a inštalácia aktualizácií programov odstraňuje zraniteľné miesta, cez ktoré sa počítačové siete a systémy infikujú vírusom alebo iným škodlivým kódom. Umožňuje to predchádzať incidentom avšak určitá pravdepodobnosť infikovania stále pretrváva.

Na trhu je veľa riešení na zabezpečenie IT infraštruktúry firiem. Centralizovaná antivírusová ochrana od popredných spoločností pôsobiacich v tejto oblasti funguje dobre. Na zaistenie bezpečnosti však okrem antivírusového systému musia mať spoločnosti paralelne implementované aj iné zabezpečovacie systémy.

Treba však upozorniť na to, že každá spoločnosť, ktorá pracuje s osobnými údajmi občanov sa vyžaduje aby zabezpečili svoje dáta systémami, ktoré majú certifikát v súlade s GDPR. Zároveň treba dodať, že sa certifikujú konkrétne verzie a rady systémov a nie všetky riešenia od daného vývojára. Kontaktujte spoločnosť FixIS a naši špecialisti vám radi poradia s výberom riešenia, ktoré je v súlade so zákonom a legislatívou.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.