Cloudové riešenia a migrácia na Office 365

Možnosť pracovať z domu alebo takzvaný homeoffice je čoraz viac žiadaným pracovným benefitom. Jeho zabezpečenie je však skúškou pre mnohé podniky a spoločnosti. Plnohodnotná práca zamestnancov v režime homeoffice je veľkým problémom a mnoho spoločností na to nie je pripravených. Mnohé spoločnosti pri homeoffice prichádzajú o čas, peniaze a kontrolu keďže kolaborácia pri práci z domu nefunguje tak efektívne ako pri práci z kancelárie.

Naša spoločnosť ponúka riešenie tohto problému.

FixIS už mnoho rokov venuje virtualizácií a IT infraštruktúru spoločností spolu s ich obchodnými a komunikačnými procesmi presúva do „cloudových“ riešení. Všetky úlohy a aktivity, ktoré sa predtým robili v kancelárií sa budú dať vykonávať online bez obmedzení a znížení produktivity. Silnou stránkou sú aj nízke vstupné a prevádzkové náklady. Migrácia do cloudu prináša z dlhodobého hľadiska nielen šetrenie nákladov za prenájom priestorov, energií, kancelárskeho vybavenia a infraštruktúry. Taktiež pomôže aj výrazne zvýšiť efektivitu práce pretože zamestnanci budú môcť pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše budú mať prístup ku všetkým dokumentom a materiálom, ktoré ku svojej práci potrebujú.

V tomto návrhu Vám stručne znázorníme hlavné súčasti cloudového systému MS Office 365, ktoré môže používať 90% spoločností veľmi flexibilne bez potreby veľkých investícii.

Microsoft 365

Táto platforma obsahuje sadu aplikácií, ktoré sú medzi sebou úzko prepojené a tvoria jeden ekosystém, ktorý umožňuje kolaboráciu naprieč všetkými MS aplikáciami na všetkých zariadeniach (PC, smartfón, tablet, notebook) či už z domácnosti alebo kancelárie. Systém je navyše chránený, zabezpečený, šifrovaný a je v súlade s GDPR.

Základné možnosti Microsoft 365 :

 • Kompletný prístup u všetkým dokumentom
 • Kompatibilný so všetkými zariadeniami (PC, smartfón, tablet, notebook)
 • Jednoduchá práca a sledovanie úloh, ktoré majú pridelené jednotliví členovia tímu alebo podriadení.
 • Neustála možnosť online komunikácie či už súkromne alebo v skupinách všetkými možnými spôsobmi -email, chat, telekonferencia alebo videokonferencia
 • Prepojenie emailového klienta so všetkými MS aplikáciami čo umožňuje viacefo užitočných funkcií ako napríklad -urobiť z emailu úlohu a prideliť ju s termínom konkrétnej osobe, vytvoriť z neho projekt alebo videokonferenciu.

Všetka komunikácia a práca, ktorá sa doteraz vykonávala iba v kancelárii sa tak bude dať vykonávať a riadiť online. Spustením služby MSOffice 365 budú vaši zamestnanci a kolegovia môcť plnohodnotne pracovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Outlook 365

Program Outlook netreba predstavovať nakoľko je najpoužívanejším emailovým klientom. Bežne sa však používa iba ako klient s použitím bežného emailového servera. Office 365 používa emailový server MS Exchange, ktorý prináša veľa nových praktických funkcií pre čo najefektívnejšiu a najjednoduchšiu prácu. Outlook 365 e-mailový klient úzko prepojený so všetkými hlavnými aplikáciami MS Office 365. Bez ohľadu na to, aký poštový server alebo klient teraz používate, inžinieri spoločnosti FixIS budú môcť pripojiť vaše doménové meno a preniesť do systému všetky  kontakty a pripomienky emailových schránok. Nestratíte nič súčasne a získate obrovské množstvo nových funkcií. Už nebudete musieť kupovať ani inštalovať aplikáciu Mail v rámci licenčnej aplikácie balíka Office do svojho telefónu a prostredníctvom portálu budete mať k dispozícii zadarmo.

Nižšie sú uvedené niektoré príklady možností Outlook 365 :

Synchronizácia -nielen všetky emaily ale aj kalendáre a pripomienky budú vždy plnohodnotne synchronizované na všetkých vašich zariadeniach. Akékoľvek udalosti a aktivity zaznamenané v kalendári na PC budú okamžite synchronizované s vašim smartfónom alebo tabletom alebo naopak.

Bezpečnosť -väčšina vírusov a malwarov príde do firemnej IT infraštruktúry cez email. MS Exchage server preto poskytuje automatizovanú avšak pokročilú a dôslednú kontrolu všetkých emailov a príloh „threat emulation“. Taktiež poskytuje ochranu proti spamu a phishingu.

Adresár -všetci zamestnanci spoločnosti budú zaradení do firemného adresára, kde bude môcť celá firma ľahko a prehľadne nájsť nielen všetky kontaktné údaje ale aj spoločnú históriu komunikácie a všetky zdieľané súbory.

To-Do -akýkoľvek email môže byť prevedený na úlohu, ktorá sa dá s termínom prideliť vybranej osobe alebo osobám.

Preklady - všetky emaily sa dajú jedným kliknutím preložiť z/do akéhokoľvek jazyka.

Objekty -v rámci systému je možnosť vytvoriť kalendár na zasadačky, vozidla alebo iné zdroje spoločnosti. To umožní sledovanie ich obsadenosti, rezervácie a plánovanie.

Teams 365

Táto aplikácia je navrhnutá na pohodlnú, rýchlu a efektívnu online komunikáciu a kolaboráciu. Systém má množstvo funkcií vytvorených s cieľom plnohodnotne nahradiť klasickú formu komunikácie v kancelárii modernou online komunikáciou.

Vybrané funkcie systému

 • Online komunikácia -v aplikácií Teams je možné komunikovať bezplatne viacerými spôsobmi ako je napríklad chat, video hovor alebo klasický hovor. Komunikovať sa dá s jedným alebo viacerými osobami. V prípade telekonferencií alebo videokonferencí sa dá navyše zdieľať obrazovka, moderovať diskusia alebo kresliť na virtuálnu tabuľu.
 • Skupiny -v rámci systému sa dajú vytvárať rôzne pracovné skupiny alebo podskupiny podľa projektov alebo oddelení. Komunikácia v rámci danej skupine je navrhnutá tak, aby na nich mohli jednotlivý členovia tímu bezproblémovo spolupracovať. Prístup do skupiny a možnosť vidieť komunikáciu a zdieľané dokumenty majú iba osoby, ktoré sú v tejto skupine zahrnuté.
 • Prepojenia -v rámci ekosystému MS Office 365 sa dajú do Teams jednoducho napojiť aj iné aplikácie ako je napríklad plánovač, to-do list, mindomo atď. Užívatelia tak budú môcť vykonávať všetku ich robotu v jednom toole.

Planner 365

Planner je aplikácia na organizáciu a riadenie úloh tímov projektový manažment. Táto aplikácie je ako hub kde sa zapisujú všetky úlohy v rámci spoločnosti. Úlohy sú porozdeľované do jednotlivých projektov alebo pracovných skupín. V týchto skupinách sú navyše pridelené zodpovednej osobe alebo osobám s popisom alebo prílohou, požadovaným termínom dokončenia a prioritou.

Vybrané funkcie aplikácie:

 • Možnosť vytvárania projektov a pracovných skupín alebo prepojiť s aplikáciou Teams
 • Vytváranie, správa a prideľovanie úloh jednotlivým členom tímu s rozličnými parametrami
 • Možnosť komunikácie formou chatu a zdieľanie súborov v rámci každej úlohy
 • Veľa možností filtrovania alebo radenia úloh: podľa zodpovednej osoby, podľa projektu, podľa dátumu dokončenia, podľa priority a.t.d.
 • Grafické a dátové výstupy s možnosťou exportu

OneDrive 365 a SharePoint 365

Aby mohla spoločnosť efektívne fungovať musia mať všetci jej zamestnanci prístup ku všetkým dátam a dokumentom, ktoré potrebujú pre prácu. Súčasťou balíka Office 365 je teda pochopiteľne aj OneDrive a SharePoint, ktoré umožňujú urobiť si špičkový file server na zabezpečenom cloude.

Vybrané funkcie aplikácie:

 • Možnosť synchronizovať súbory a priečinky s akýmkoľvek počítačom alebo smartfónom. Dokumenty sú prístupné či už cez priečinok v PC, cez aplikáciu v smartfóne alebo tablete alebo cez internetovú stránku.
 • Možnosť zadefinovať práva na jednotlivé zložky a priečinky a pre vybrané osoby resp. skupiny osôb. Každý užívateľ tak bude môcť vidieť, editovať alebo zdieľať iba to čo potrebuje.
 • Každý súbor alebo dokument je zálohovaný a v systéme sa uchováva posledných 60 verzií každého súboru. V prípade potreby sa tak dá akýkoľvek súbor jednoducho obnoviť zo zálohy. Navyše sa dá obnoviť aj každý zmazaný súbor.
 • Všetky dokumenty a súbory sa dajú uložiť aj na disk kde sa priebežne synchronizujú. Tým pádom sa dá s nimi pracovať aj offline. Po pripojení sa na internet sa dokumenty automaticky synchronizujú.
 • V prípade kolaborácie s externými osobami je možnosť zdieľať či už jednotlivé dokumenty alebo celé zložky prostredníctvom vygenerovaného linku. Pri jeho generovaní sa dajú nastaviť viaceré parametre či už heslo, možnosť editovania alebo platnosť linku.

Licencie a Microsoft Office Online

V rámci základnej licencie Microsoft 365 Basic získate nielen vyššie popísané aplikácie ale aj online verziu najpoužívanejších programov MS Office -Word, Excel a PowerPoint. Tým pádom nie je potrebné kupovať licencie na desktopovú verziu týchto programov. Výhodou online alebo Office 365 verzie oproti krabicovej je tá, že online verzie sú vždy aktuálne a majú všetky najnovšie funkcie a vylepšenia.

Záver

Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov špecializuje na migráciu IT infraštruktúr spoločností do cloudového prostredia. V priebehu týchto rokov sme realizovali desiatky úspešných projektov a získali hodnotné skúsenosti v tejto oblasti. Radi by sme Vám preto naše skúsenosti a know-how ponúkli aby ste v aktuálnej situácií mohli fungovať bez prekážok a obmedzení. Tieto riešenia mnohým našim zákazníkom pomohli zvýšiť produktivitu, sprehľadnili a zjednodušili komunikáciu a kolaboráciu. Taktiež im pomohli znížiť náklady na mobilitu, nájmy, energie a vybavenie. Taktiež umožnili firmám lepšie kontrolovať a riadiť prácu a projekty a ponúkať svojim zamestnancom home-office ako pracovný benefit.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.