Sme na trhu viac ako 5 rokov a v správe máme už cez 500 počítačov 100 serverov a za ten čas aj veľa spokojných klientov. Počas týchto rokov sme zrealizovali viac ako 100 projektov rôzneho rozsahu a nestratili sme ani jedného zákazníka na čo sme náležite hrdí. V našom tíme máme certifikovaných špecialistov s viac ako 15 ročnými skúsenosťami a tak vieme zabezpečiť všetky požiadavky v oblasti IT.

Špecializujeme sa na komplexnú starostlivosť a podporu informačných systémov pre malé a stredne veľké spoločnosti. Pre našich klientov sme zodpovedným a spoľahlivým partnerom, ktorým poskytujeme široké portfólio garantovaných služieb ako je správa počítačov, správa serverov, správa siete, modernizáciu a rozvoj IT infraštruktúry a mnohé iné. Taktiež optimalizujeme celú IT infraštruktúru aby sme zefektívnili prácu všetkých zamestnancov a firme tak šetrili čas a prostriedky.

Našim cieľom nie je opravovanie chýb, ale vybudovanie spoľahlivého a fungujúceho systému, ktorý našim klientom umožní rozvoj ich podnikania. Systémy proaktívne monitorujeme a robíme také zásahy, aby sme chybám predchádzali a tým systém zefektívňovali. Pri práci sa sústreďujeme nielen na kvalitu a odbornosť, ale aj na znižovanie nákladov. Pre našich klientov chceme byť dlhodobým partnerom, poskytovať im celkový rozvoj IT infraštruktúry a znižovať im náklady. Dbáme na to, aby sme poskytovali kompletné riešenia, za ktoré budeme ručiť ich výslednou funkcionalitou.