Implementácia online E-learning platformy

Platforma Zoom je lídrom na svetovom trhu v oblasti e-learningu. Je to nástroj, ktorý umožňuje jednoducho a efektívne riadiť a spravovať kurzy a školenia online. Ponúka veľa užitočných nástrojov a funkcií na uľahčenie výučby aj pre lektorov a učiteľov ako aj pre žiakov a zákazníkov. Navyše sa dá integrovať s cloudovými službami ako napríklad MS Office 365 vďaka čomu môžu kurzy plnohodnotne prebiehať aj online. Na implementáciu riešenia stačí počítač, notebook alebo tablet s kamerou a mikrofónom. Zoom nie je iba systém na realizáciu konferenčných a video hovorov. Je to komplexný CMR systém na riadenie a správu e-learningu pre všetky druhy školení, kurzov a konferencií. Naša spoločnosť dokáže systém integrovať do vašej spoločnosti tak aby bol v súlade s jej procesmi a vytváral synergiu pre vaše podnikanie.

Zoom

Online školenia, kurzy a konferencie

Pre čo najefektívnejšiu výučbu ponúka systém Zoom rôzne formy zdieľania materiálov a podkladov.

Možnosti zdieľania a prenosu:

 • Záznamu z webkamery
 • Obsah spustených okien na ploche
 • Obsah z dokumentov uložených na počítači
 • Obsah spustených aplikácií a softvérov
 • Obsah dokumentov uložených na cloudovom úložisku
 • Obsah plochy alebo dokumentu jedného zo žiakov alebo klientov
 • Možnosť vzdialene editovať obsah plochy alebo dokumentu s možnosťou ho uložiť online

Riadenie a správa celej školy alebo inštitúcie v jednom systéme

Zoom nie je iba systém na realizáciu konferenčných a video hovorov. Je to komplexný CMR systém na riadenie a správu e-learningu pre všetky druhy školení, kurzov a konferencií. V rámci systému Zoom je preto k dispozícii administrátorská konzola, ktorá umožňuje:

 • Plánovanie kurzov a školení
 • Tvorenie rozvrhov pre školiteľov a žiakov alebo klientov
 • Vytváranie skupín školiteľov a kurzov podľa vybraných kategórií
 • Možnosť pripojenia sa do akéhokoľvek kurzu alebo školenia kvôli kontrole kvality
 • Sledovanie dochádzky a aktivity
 • Pridávanie termínov kurzov a školení priamo do kalendárov lektorov a žiakov alebo klientov (v prípade synchronizácie s MS Office 365)

Nejedná sa iba o sprevádzkovanie systému ale o komplexný balík, ktorý zahŕňa taktiež aj zaškolenie lektorov a správcov systému a aj integráciu v súlade s procesmi spoločnosti aby mohli vaše online kurzy a školenia okamžite a bezproblémovo začať.

Nahrávanie kurzov a školení

Ďalšou súčasťou systému Zoom je aj možnosť nahrávania a ukladania realizovaných školení alebo kurzov. Tie sa dajú nahrať či už na Zoom, na cloud alebo lokálne do počítača. Záznamy z kurzov sa následne dajú využiť na nasledovné účely:

 • Predávať ako samostatný balík pasívnych školení alebo kurzov na vlastnej stránke
 • Predávať pasívne školenia alebo kurzy na online marketoch (napr. coursera.org)
 • Poskytovať ako platenú resp. neplatenú službu pre absolventov e-learningu aby si mohli kurz v prípade potreby zopakovať (v prípade integrácie s MS Office 365)

MS Office 365 – cloudové dátové úložisko

Priestor na prípravu a ukladanie dokumentov a podkladov.

V ekosystéme MS Office 365 je možne si vytvoriť privátny cloudový file server. Na ňom si môžete nastaviť rôzne úrovne oprávnení a skupín, v ktorý sa dá veľmi jednoducho a pružne pracovať. K súborom sa dá pristupovať cez webstránku, záložku v PC alebo mobilnú aplikáciu. Všetky súbory sa dajú v reálnom čase synchronizovať a ukladať do PC alebo smartfónu a tak k nim budete mať prístup aj bez pripojenia do internetu.

Prístup k dokumentom podľa oprávnení, skupín a pravidiel

Jedným so základných pilierov MS Office 365 je kolaborácia. Systém preto umožňuje pokročilé zdieľanie dát a dokumentov. Na cludovom file serveri si tak môžete vytvoriť štruktúru zložiek s rôznymi pravidlami a právami pre skupiny alebo jednotlivcov. Napríklad ako vytvorenie zložky pre konkrétneho lektora alebo kurz. Taktiež sa cez link s heslom dajú veľmi jednoducho zdieľať aj materiály pre žiakov alebo klientov. V zdieľaných dokumentoch vie navyše robiť zmeny online až 99 užívateľov. Okrem toho sa dá nastaviť časové obmedzenie na prístupy ako aj možnosť ukladania, kopírovania poprípade editovania.

Aplikácie na online testovanie a sumarizovanie výsledkov

Ďalšou aplikáciou balíčka MS Office 365 je aj MS Forms. Je to aplikácie, v ktorej viete vytvárať testy alebo dotazníky spokojnosti. Výhodou MS Forms je jeho flexibilita a jednoduchosť. Testy sa dajú vytvoriť online a pomocou integrovaného editora a ponúkajú rôzne typy odpovedí ako sú výber jednej z možností, výber všetkých správnych možností, vypísanie textu a ďalšie. Testom sa dá nastaviť časový limit a náhodné poradie otázok. Po ukončení kurzu aplikácia automaticky vyhodnotí odpovede a urobí štatistiku a výstup v grafoch alebo v tabuľkách.

Rýchle a jednoduché skenovanie podkladov

Akýkoľvek materiál z knihy alebo cvičebnice sa dá veľmi jednoducho zdieľať so žiakom alebo klientom. Stačí stranu odfotiť s mobilom, systém fotku automaticky upraví a oreže a následne ju môžete v rôznych formátoch uložiť do akejkoľvek zložky na cloudovom file serveri pre žiakov alebo klientov.

Zhrnutie:

Ponúkane riešenie e-learningu je postavené na renomovaných a overených riešeniach. Obe časti riešenia sú postavené na cloude, ktorý prináša mnoho výhod či už z pohľadu výpočtovej sily hardvéru, vstupných investícií, bezpečnosti ale predovšetkým flexibility a jednoduchosti ovládania. Riešenia majú veľmi intuitívne užívateľské rozhranie a po úvodnom školení ich dokáže obsluhovať každý aj menej digitálne zdatný užívateľ.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.