Monitorovací systém a centralizovaná kontrola

Čo je monitorovací systém(MS)?

Sú to hardvérové a softvérové systémy zamerané na sledovanie vybraných parametrov serverov, počítačov, siete, webstránky a iných prvkov IT infraštruktúry. Keď sledované ukazovatele prekročia zadefinované hodnoty alebo sa odchýlia od normálu tak systém automaticky notifikuje špecialistov technickej podpory FixIS.

Prečo IT infraštruktúra potrebuje monitorovací systém (MS)

MS riešia dve hlavné úlohy:

Upozornenie špecialistov technickej podpory pri akejkoľvek anomálií v IT infraštruktúre s cieľom predísť incidentom. Incidenty sa zvyčajne delia na:

  • Poruchy, ktoré spôsobia spomalenie systému alebo jeho úplný výpadok. Príkladom výpadku je prehriatie procesora, ktoré spôsobí výpadok a zastavenie služieb.

  • Bezpečnostné hrozby ako napríklad pridanie užívateľských práv do zabezpečeného priečinka, do ktorého by žiadny užívateľ nemal mať prístup.


Poskytuje štatistiku alebo záznamy zmien parametrov v systéme čo umožňuje efektívnu správu a starostlivosť o systém.

Príkladov prečo je monitorovací systém kuriálnou súčasťou každej IT infraštruktúry je mnoho. Napríklad v prípade vyčerpania voľného miesta na disku s operačným systémom alebo databázami prestane server fungovať. Obnova systému môže trvať aj niekoľko hodín, počas ktorých sa prerušia všetky služby, ktoré tento systém vykonával. Ak má však daný server nastavený monitoring tak pri prekročení určitej hranice zostávajúceho voľného miesta vyšle upozornenie. Špecialista, ktorý je za systém zodpovedný tak bude môcť proaktívne zasiahnuť a prijať opatrenia, ktoré zabránia núdzovej situácií, ktoré by mohli firmu spomaliť alebo ohroziť. Ďalším príkladom využitia monitorovacieho systému je diagnostika hardvéru servera s periodickým alebo konštantným zamrznutím. IT špecialista FixIS si ta bude môcť zanalyzovať nazbierané dáta o jadrách procesorov, RAM alebo úložísk a identifikovať tak možné príčiny problémov. Namiesto výmeny celého servera sa tak bude môcť postupovať precíznejšie a adresnejšie. Nájdu sa konkrétne programy alebo služby, ktoré nevyužívajú výpočtový výkon a kapacitu servera efektívne a vyrieši sa tak podstata problému nie jeho symptómy. Takýto prístup šetrí našim klientom mnoho času a prostriedkov.

Čo sleduje Monitorovací systém?

Zbiera a zaznamenáva informácie o prevádzke požadovaných prvkov IT infraštruktúry a služieb vrátane operačných systémov MS Windows, Linux, Unix, periférnych zariadení, sieťových prvkov alebo IP telefónov. Na interakciu so zariadeniami sa používajú natívny agenti a protokoly SNMP a IPMI.

Príklady štandardných parametrov a ukazovateľov:

WordPress Tables Plugin

Požiadavky na nasadenie automatizovanej diagnostiky

Monitorovací server tvorí súčasť takmer každej IT infraštruktúry. V IT infraštruktúre pozostávajúcej z desiatok počítačov bude stačiť 2 jadrový procesor  s frekvenciou 3GHz a 2GB RAM. Monitorovací agenti, ktorý zhromažďujú dáta o sledovaných ukazovateľoch sa vyrábajú aj pre prostredia s MS Windows aj Linux. Je možné monitorovať sieťové prvky (protokol SNMP) aj servery (protokol IPMI). Na počiatočnú implementáciu postačujú základné znalosti o administrácií systémov Linux. Spravovať a prehliadať zozbierané dáta je  možné prostredníctvom prehľadného užívateľského webového rozhrania. Rozhranie zahŕňa: grafy, notifikácie a nastavenia kde sa dajú upravovať základné parametre. Rozhranie monitorovacích systémov je užívateľsky prívetivé a prispôsobiteľné aby vyhovovalo aj vedúcim pracovníkom aj IT manažérom. Pozorované ukazovatele sú zobrazené vizuálne prostredníctvom intuitívnych grafov, ktoré podporujú filtrovanie pomocou logických operátorov. Základné a používané senzory sú už nakonfigurované a uložené v šablónach takže implementáciu je pomerne jednoduchá. Notifikácie pri prekročení zvolených hraníc sa dajú nastaviť tak aby sa zobrazovali na monitorovacom paneli, posielali sa emailom alebo SMS. Politika notifikácií je navyše prispôsobiteľná a dá sa flexibilne nastavovať a konfigurovať podľa priorít alebo skupín používateľov. Monitorovací systém sa dá taktiež integrovať s Active Directory.

Kto potrebuje MS?

Monitorovací systém je užitočný pre veľké aj malé spoločnosti bez ohľadu na odvetvie a segment, v ktorom pôsobia. Našim klientom ponúkame a poskytujeme monitorovanie aj keď majú iba 1 server. Naši IT špecialisti 1. a 2. úrovne (L1 a L2) neustále sledujú monitorovacie systémy a preto vieme proaktívne reagovať. Anomálie zaregistrujeme a vyriešime ešte pred tým ako si naši zákazníci všimnú akýkoľvek problém alebo dôjde k incidentu. Zozbierané dáta a ich interpretáciu navyše poskytujeme aj našim zákazníkom v prípade potreby modernizácie alebo výmeny systému a technického

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.