Outsourcing správy IT

Počínajúc starostlivosťou o počítače cez správu serverov, implementáciu systémov a automatizácie až po konfigurácie a modernizácie serverov sú všetko služby, ktoré moderné firmy potrebujú. Slovensko sa začína stávať veľmi konkurenčným prostredím, v ktorom sa technológie a systémy stávajú veľkou devízou. Vysoká miera konkurencie neodpúšťa chyby a neefektivita vyplývajúcej z problémovej a nefunkčnej IT infraštruktúry.

Outsourcujte správu vašej IT infraštruktúry a zbavte sa rizík a zodpovednosti

Počítačové služby

 • Prevencia chýb a porúch na počítačoch a sieti
 • Nepretržitá pripravenosť na riešenie porúch
 • Rýchla a flexibilná podpora pre užívateľov cez HelpDesk
 • Optimalizácia a ladenie počítačov
 • Pripojenie a konfigurácia nových zariadení
 • Zodpovednosť za funkčnosť operačného systému
 • Konfigurácia antivírusu a ochrany pred hackermi, vírusmi iným škodlivým kódom
 • Zaručenie bezpečnosti dát a záloh
 • Automatizácia procesov obnovy systémov
 • Vytvorenie a správa dokumentácie o IT infraštruktúre

Správa a údržba serverov

 • Garancia funkčnosti servera 365 dní v roku
 • Inštalácia a konfigurácia nového zariadenia
 • Zlepšenie existujúcich konfigurácií
 • Doladenie pre kritické scenáre
 • Správa v súlade so Štandardami ITIL
 • Poskytovanie nepretržitej online interakcie so serverom
 • Riadenie antivírovej a bezpečnostnej bariéry proti hackerom a iným útokom.
 • Monitorovanie prevádzky a aktivity používateľov
 • Automatizované notifikácie v rizikových situáciách
 • Riadenie a správa prístupov a oprávnení všetkých užívateľom
 • Správa a riadenie služieb ako cloud, email, zdieľaných súborov a iných

Vzdialená správa systému

 • Podpora užívateľom prostredníctvom kvalifikovaného HelpDesku
 • Dostupnosť odbornej pomoci 24/7
 • Dostupnosť výjazdov FixIS technikov po celom Slovensku
 • Individuálny a osobitný prístup ku každej požiadavke
 • Výber, nákup, montáž a pripojenie počítačov alebo iného hardvéru
 • Odborné konzultácie a pomoc pri rozhodovaní ohľadom IT zariadení
 • Konfigurácia a inštalácia softvéru
 • Vybudovanie a konfigurácie siete v súlade s IT štandardami
 • Riešenie akýchkoľvek aj neštandardných a atypických úloh v oblasti IT

Osobný riaditeľ IT

 • Nižšie náklady v porovnaní so zamestnávaním vedúceho IT oddelenia na plný úväzok
 • Úspora financií za služby IT poradenských spoločností
 • Zodpovednosť za integrované riešenia a ich implementáciu
 • Vykonávanie rozsiahlych projektov v oblasti optimalizácie aj modernizácie
 • Poskytuje automatizáciu a zefektívnenie podnikania na základe ekonomických výpočtov
 • Monitoruje strategické rozhodnutia o IT infraštruktúre
 • Zavádza nové technológie, keď sú skutočne potrebné

Virtualizačné služby

 • Prenájom vybavenia znamená minimalizáciu vstupných investícií v porovnaní s jeho nákupom
 • Cenovo efektívne a flexibilné využívanie výpočtovej techniky
 • Vyrovnávanie záťaže medzi počítačmi a servermi
 • Flexibilné zvýšovanie alebo znižovanie výpočtového výkonu. Počet a výkon prenajatých serverov sa dá flexibilne meniť v závislosti od potrieb spoločnosti (rast, sezónnosť, dovolenky atď.)
 • Vytváranie systémov odolným voči zlyhaniu a strate dát

IT outsourcing sa neobmedzuje len na správu počítačov a inej užívateľskej techniky. Objednajte si správu servera alebo správu nového informačného systému. Zaručujeme vyššiu odbornosť a  dostupnosť a úsporu nákladov v porovnaní so zamestnancom na plný úväzok.

V dobe digitalizácie a informačných technológií dokázali mnohé spoločnosti z rôznych odvetví získať kvôli profesionálnej správe IT konkurenčnú výhodu a úsporu nákladov.

Vlastné IT za menej peňazí

Uzavretím zmluvy na správu IT infraštruktúry so spoločnosťou FixIS získa vaša spoločnosť veľké a profesionálne IT oddelenie. Toto oddelenie bude zodpovedať a garantovať chod IT infraštruktúry tak ako by to boli interní zamestnanci. Rozdiel je v tom, že nebudete investovať do opravy problémov ale im budeme proaktívnym prístupom predchádzať

Zbavte sa neustále rastúcich nákladov a výdavkov na odborníkov na plný úväzok. FixIS je kompetentný vo všetkých oblastiach IT.

Zabudnite na sociálne benefity a zamestnanecké bonusy -zmluvná sadzba je pevne stanovená.

Delegujte zodpovednosti na špecialistov, ktorí garantujú výsledky.

Nie je potrebné míňať peniaze na kurzy a školenia aby mal váš IT administrátor prehľad o nových technológiách. Naši technici držia krok s dobou a pravidelne sa vzdelávajú.

Nedostupnosť interného IT administrátora počas dovolenky alebo PN môže znamenať pre spoločnosť obrovské riziko a problémy. FixIS garantuje zastupiteľnosť a dostupnosť služieb 24/7.

Zmluvne garantované služby, za ktoré nesieme zodpovednosť.

IT infraštruktúra spoločnosti by mala fungovať nonstop, bez porúch a tak aby mali užívatelia a zákazníci nepretržitý prístup k systémom. Je takmer nemožné dosiahnuť takýto stav bez zapojenia IT špecialistov do tohto procesu. Čím je spoločnosť a rozsah podnikania väčší, tým väčšie sú aj náklady na chod interného IT oddelenia na plný úväzok

Využite služby bezrizikovej správy IT formou outsourcingu

Uzavrite s nami zmluvu na správu IT infraštruktúry a získajte kvalitnú, garantovanú a neobmedzenú podporu.

Spočítajte si indikatívne náklady na IT služby práve teraz

Ponúkame komplexnú, garantovanú správu IT, s ktorou nebudete mať žiadne starosti.

Zadajte počet:

Po podpise zmluvy získate nasledovné výhody a služby:

Odhadovaná cena IT outsourcingu vašej spoločnosti:

0.00

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.