Profesionálne WiFi systémy

Predstavte si situáciu, že sa v zasadacej miestnosti koná stretnutie. Zoberiete si notebook a presúvate sa do zasadačky. Keď tam prídete tak zistíte, že sťahovanie súborov bolo prerušené, všetky vyplnené web formuláre sa resetujú a online služby odpoja. Ako sa to mohlo stať? Pokiaľ máte v priestoroch spoločnosti viac WiFi sietí tak sa mohol počítač automaticky pripojiť na inú sieť čím sa na chvíľu prerušilo pripojenie na internet. Aby došlo k opätovnému pripojeniu bez straty pripojenia je potrebné WiFi systém prekonfigurovať a nastaviť bezproblémový WiFi roaming.

WiFi roaming je proces automatickej zmeny bezdrôtovej siete WiFi pri premiestňovaní sa v rámci objektu. Keď sa vzdialenosť medzi zariadením a vysielačom zväčší tak WiFi signál zoslabne čo spôsobuje prerušenie bezdrôtového spojenia a výpadok internetu.

Podstatou bezproblémovo WiFi roamingu je to, že bez ohľadu na to koľko vysielačov (prístupových bodov) sa v sieti nachádza sú všetky prepojené a ovládané jedným kontrolným zariadením. Toto centrálne zariadenie poskytuje roaming, v ktorom sa môžu užívatelia voľne pohybovať či už medzi miestnosťami alebo medzi poschodiami bez toho aby stratili pripojenie. Centrálny ovládač funguje tak, že počítač užívateľa pripojí vždy na prístupový bod s najlepším signálom. Pokiaľ sa užívateľ presunie a signál zoslabne tak ho systém automaticky pripojí na iný prístupový bod tak, že si to zásobník TCP/IP operačného systému počítača ani nevšimne. Výsledkom toho je, že sa pri presune sťahovanie nepreruší, web formuláre sa nevyresetujú a online služby neodpoja.

Máme skúsenosti s implementáciou a konfiguráciou WiFi roamingu s mnohými typmi systémov. V závislosti od rozlohy priestorov, hrúbky stien a podláh, výkonu WiFI adaptérov na počítačoch a iných zariadeniach sa inštaluje optimálny počet WiFi prístupových bodov. Jeden z nich bude fungovať ako centrálny ovládač, na ktorý sa pripoja ostatné prístupové body a budú z neho prijímať nastavenia.

Kontaktujte spoločnosť FixIS, pre desiatky spoločností sme vytvorili bezproblémové pripojenie Wi-Fi.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.