Virtualizácia aplikácií a počítačov

Takmer všetky spoločnosti optimalizujú svoje náklady prostredníctvom práce na diaľku. Každý rok sa počet zamestnancov pracujúcich na diaľku zvyšuje približne o 20-30%. Lídrami v tejto oblasti sú USA, Kanada, Fínsko, Dánsko a Švédsko.

Činnosť zamestnancov, ktorí pracujú v kancelárii, v modernej, digitálnej spoločnosti spočíva v práci s počítačom, telefónom a video hovormi. Čoraz viac sú badateľné trendy, že sa zvyšuje podiel virtuálnych stretnutí a komunikácie na úkor osobných stretnutí. Samotná kancelária ako miestnosť teda už v súčasnosti nie je nevyhnutnou podmienkou na efektívnu prácu. Pomocou špecializovaného softvéru a hardvéru je možné pre každého zamestnanca vytvoriť virtuálne pracovisko, ktoré je umiestnené na cloude. Stačí zapnúť pracovný počítač, domáci počítač, tablet alebo telefón a prihlásiť sa do svojho účtu. V tom momente bude virtuálne pracovisko so všetkým čo k tomu patrí pripravené na plnohodnotnú prácu.

Čo je to virtualizácia pracovísk alebo aplikácií?

Je to proces veľmi podobný nástupu osobných počítačov. Pred ich nástupom potreboval špecialista celú radu nástrojov  a vybavenia. Osobné počítače ich však nahradili nakoľko skombinovali funkčnosť každého z nich. Zavedenie počítačov výrazne zjednodušilo prácu avšak prinieslo novú radu problémov. Tie sú primárne spojené s vysokými nákladmi na softvér a hardvér do kancelárií ale aj na systémy na zabezpečenie pred kybernetickými hrozbami.

Virtualizácia znamená migráciu všetkých procesov na jedno virtuálne miesto -do cloudu. Tým, že sa všetky operácie, výpočty a práca v programoch bude robiť na centralizovanom výkonnom serveri nebude potrebné investovať do nákladných osobných počítačov. Bude stačiť iba takzvaný monoblok, ktorý bude slúžiť ako obrazovka, ku ktorej sa pripojí internet, myš a klávesnica.

Aké sú výhody virtuálnej pracovnej plochy alebo aplikácie?

Práca nie ja viazaná, na konkrétny počítač alebo miesto. Všetky údaje a dáta sú uložené na cloudovom serveri, na ktorý sa dá pripojiť a vykonávať svoju prácu odkiaľkoľvek. Tento prístup pracovným tímom umožňuje lepšiu kolaboráciu, uľahčuje vyhľadávanie a prístup k dátam a zjednodušuje ich zdieľanie.

Bez nutnosti riešenia problému s kompatibilitou alebo nedostatočným výpočtovým výkonom. Cloudový server bude vykonávať všetky výpočty a operácie tak nebude potrebné mať silný a výkonný počítač. Programy a aplikácie budú nainštalované na serveri a tak sa nebudú musieť riešiť prípadné problémy s kompatibilitou na jednotlivých užívateľských počítačoch.

Žiadne problémy s užívateľskými prístupmi. Firmy využívajú virtualizáciu operačného systému (OS) aj na vybudovanie univerzálnych pracovných miest. Užívateľ sa tak bude môcť prihlásiť do svojho účtu na ktoromkoľvek pracovnom mieste a bude mať prístup výlučne ku svojej pracovnej ploche, svojim súborom a programom.

Nízke vstupné náklady a rýchla implementácia. Nákup jedného výkonného servera a monoblok PC je lacnejšie ako nákup výkonných počítačov pre všetkých užívateľov. Náklady na vytvorenie a konfiguráciu virtuálnych pracovných miest budú taktiež výrazne nižšie. Sprevádzkovanie tohoto riešenia si vyžaduje konfiguráciu iba jedného servera a pripojenie klientov – monoblok PC pričom pri štandardnom riešení by sa musel konfigurovať každý jeden počítač užívateľov samostatne. Okrem toho sa nebudú musieť nakupovať licencie na každý jeden počítač keďže budú všetky programy a aplikácie nainštalované na serveri a budú sa spúšťať na diaľku.

Vysoká úroveň zabezpečenia. Všetky dáta sú uložené na serveri, na ktorom je nainštalovaný vysoko kvalitný systém ochrany proti kybernetickým hrozbám. Neoprávnený prístup k dátam a súborom je preto prakticky vylúčený.

Zálohovací systém. Na serveroch sa štandardne zálohujú všetky dáta. Úroveň a spôsob zálohovania však závisí od požiadaviek a potrieb spoločností. V prípade poruchy servera alebo straty osobného počítača sa tak nemusíte báť o stratu alebo poškodenie dát.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.