Virtualizácia serverovej infraštruktúry

Čo je to cloudová IT infraštruktúra?

Virtualizácia cloudovej IT infraštruktúry znamená migráciu serverov umiestnených v priestoroch firmy do špecializovaného dátového centra (DCP). Umiestnenie serverov v dátových centrách má mnoho výhod.  Napríklad vďaka redundantnému vysokorýchlostnému pripojeniu na internet, vlastným generátorom elektrickej energie nepretržitú prevádzku a funkčnosť bez výpadkov. Dátové centrá navyše disponujú pokročilých chladením, ochranou proti prachu alebo hasiaci systém na báze vytlačenia kyslíka z priestorov serverov. Tým pádom budú vaše dáta a systémy v absolútnom bezpečí.

Možnosti usporiadania IT infraštruktúry v cloude:

Virtuálny privátny server (VPS) -prenájom jedného virtuálneho servera, na ktorom bežia všetky služby. Táto možnosť je vhodná pre malé spoločnosti do 10 užívateľov kde sa nepredpokladá rýchla expanzia a zvyšovanie počtu užívateľov.

Dedikovaný server (DS) -prenájom jedného alebo viacerých fyzických serverov. Dedikované servery sa využívajú ako host pre niekoľko virtuálnych serverov (gateway, terminálový server, radič domény, databázový server, 1C). Štandardne si spoločnosti prenajímajú 2 totožné servery, ktoré sa replikujú a tvoria cluster. V prípade poruchy alebo preťaženia jedného servera sa zaťaženie automaticky prenáša na druhý čím sa minimalizuje pravdepodobnosť výpadku alebo straty dát. Riešenie je vhodné pre spoločnosti od 11 do 100 užívateľov.

Infraštruktúra ako služba (IaaS) -prenájom viacerých virtuálnych serverov, ktoré sú pripojené do jednej siete. Jedná sa o veľmi efektívne a flexibilné keďže umožňuje konfiguráciu a aj počet serverov pružne meniť. V prípade, že spoločnosť expanduje a počet užívateľov sa zvyšuje stačí si požiadať o alokovanie vyššieho výpočtového výkonu prípadne si prenajať ďalší server. Pri tomto modely prenájmu zálohovanie dát zabezpečuje poskytovateľ služby.

Fyzické servery v priestoroch spoločnosti sú vo väčšine prípadov zbytočne nákladné a zaťažujúce.

  • Hardvér a softvér veľmi rýchlo starnú a z dôvodu bezpečnosti a výkonu je potrebné ich každých 5-8 rokov modernizovať.
  • Vstupné investície na nákup serverovej infraštruktúry sa pohybujú od 1500 € do 10 000 € v závislosti od požiadaviek na výkon a funkcie.
  • Náklady na elektrickú energiu potrebnú na napájanie servera sa pohybujú vo výške od 30 € do 60 € mesačne.
  • Server je potrebné umiestniť do samostatnej miestnosti s chladením a bez prachu čo predstavuje ďalšie náklady.

Prevádzkovať IT infraštruktúru v cloudovom prostredí je teda oveľa flexibilnejšie a lacnejšie. V dnešnej dobe sa dá akýkoľvek server nahradiť cloudovým serverom za cenu od  40 € do 100 € mesačne. Je to teda skoro taká istá suma ako cena za elektrickú energiu potrebnú na napájanie servera.

Výhody IT infraštruktúry v dátovom centre:

Použitie hardvéru a vybavenia triedy Enterprise, ktoré má vyššiu kvalitu a spoľahlivosť ako hardvér a vybavenie určené pre malé a stredne veľké podniky

Flexibilita a možnosť úpravy výpočtového výkonu alebo kapacity bez vstupných nákladov.

Možnosť výberu takej konfigurácie, ktorá je v danom momente potrebná pre vašu spoločnosť. Nie je potrebné investovať do modernizácie počítačov užívateľov ale iba do servera keďže všetky operácie a výpočty sa odohrávajú na cloude.

Dátové centrá zaručujú nepretržitú funkčnosť a dostupnosť kvôli záložnému pripojeniu na internet, záložnému generátoru, odvetrávaniu a chladeniu a hasiacemu systému.

Pri zmene sídla si s komplikovaným sťahovaním IT infraštruktúry nemusíte robiť starosti. V novej kancelárií bude stačiť pripojenie na internet a všetci užívatelia budú môcť plnohodnotne pracovať.

Dátové centrá disponujú kvalifikovanou technickou podporou v režime 24/7 a tak vedia akékoľvek zlyhanie hardvéru riešiť okamžite či už opravu alebo výmenou.

Pri voľbe služby VPS alebo IaaS sa používa špeciálna technológia clustrov. Každý zo serverov má preto svoj klon, s ktorým sa neustále synchronizuje. V prípade zlyhania jedného servera sa úlohy presmerujú na druhý server bez toho aby si to užívateľ všimol a zaevidoval výpadok.

Možnosť prenájmu softvérovej licencie bez nutnosti jej nákupu čo znižuje vstupné nákaldy.

Migrácia IT infraštruktúry

Proces začína analýzou potrieb a požiadaviek na budúcu serverovú infraštruktúru. Na základe počtu súčasných používateľov a vyhliadok ich budúceho rastu sa zvolí model prenájmu -VPS, DS alebo Iaas). Povedzme, že potrebujeme IT infraštruktúru pre 25 používateľov s plánovaným ročným nárastom užívateľov o 20%. Je odporúčané vybrať si dedikovaný server (DS), ktorého cena sa pohybuje od 40 € do 150 €. Server by mal disponovať výkonným procesorom, 256 GB RAM, vysokorýchlostnými diskami SSD s hardvérovým radičom RAID. Táto konfigurácia umožňuje rýchle bootovanie v prípade potreby reštartu servera pri inštalácií softvéru alebo aktualizácií a záplat. Odporúča sa aby server hostoval 5 virtuálnych serverov: terminálový server a zdieľané úložisko, doménový radič, SQL server s ekonomickým systémom, gateway k RouterOS a monitorovací systém na monitorovanie infraštruktúry. Ak je potrebné tak sa dajú niektoré role kombinovať aby sa dosiahol maximálny výkon a efektivita systému.

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.